ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

/ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2020-04-13T12:02:30+03:00
  1. Ανοίξτε το φάκελο που αντιστοιχεί στο επίπεδό σας.
  2. Ανοίξτε το αρχείο που σας ενδιαφέρει να δουλέψετε.
    Το υλικό είναι σε μορφή “.doc” (Microsoft Word). Μπορείτε να το ανοίξετε στον υπολογιστή (με κάθε σχετική εφαρμογή ανάγνωσης αρχείων), να το αποθηκεύσετε και να το εκτυπώσετε. Σε όλα τα επίπεδα (εκτός Junior A) παρέχονται και οι απαντήσεις.