Η μεθοδολογία μας:
• Η εκπαιδευτική μας προσέγγιση αποτελεί έναν ισορροπημένο συνδυασμό πολύχρονης εμπειρίας και των πιο πρόσφατων καινοτομιών στη διδακτική μεθοδολογία.
• Κατανοούμε ότι δεν υπάρχει μια μέθοδος κατάλληλη για όλους τους μαθητές. Έτσι η μεθοδολογία μας είναι εκλεκτική και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών μας. Οι καθηγητές μας επιλέγουν την καλύτερη προσέγγιση σύμφωνα με το μαθησιακό στυλ του κάθε μαθητή.
• Παιδαγωγικά ακολουθούμε τη μέθοδο της ενθάρρυνσης που παρέχει στα παιδιά την  ψυχολογική «ασφάλεια» που τόσο  χρειάζονται κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους.
• Κάνουμε το μάθημα ενδιαφέρον και ευχάριστο παρέχοντας ποικιλία διδακτικών μέσων και δίνοντας στους μαθητές μας την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα που διδάσκονται.

Οι καθηγητές μας:
• Τα προγράμματα μας διδάσκονται από εξειδικευμένους καθηγητές που συγκεντρώνουν όχι μόνο τα τυπικά προσόντα (πτυχίο, άδεια διδασκαλίας),  αλλά κι εκείνα που εμείς θεωρούμε ως ουσιαστικά, δηλαδή αγάπη για τα παιδιά, μεράκι για διδασκαλία και επίγνωση ότι κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα.
• Όλοι οι καθηγητές παρακολουθούν ένα συστηματικό πρόγραμμα επιμόρφωσης σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο και την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση ούτως ώστε να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον τομέα της διδασκαλίας της γλώσσας.