ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2018-01-18T13:49:35+02:00

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Addvantage του Βρετανικού Συμβουλίου

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Addvantage του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council). Το Βρετανικό Συμβούλιο είναι διεθνής πολιτιστικός-εκπαιδευτικός οργανισμός της Βρετανίας που παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες και προωθεί τις πολιτισμικές σχέσεις. Αποτελεί το πρώτο εξεταστικό κέντρο στην Ελλάδα για τις εξετάσεις του Πανεπιστημίου Cambridge.

Το Πανεπιστήμιο Cambridge προσφέρει την παγκόσμια αναγνωρισμένη σειρά πιστοποιητικών διπλωμάτων Γλωσσομάθειας. Κάθε χρόνο περισσότεροι από τρία εκατομμύρια σπουδαστές σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί οργανισμοί, επαγγελματικές ενώσεις, εταιρείες και κρατικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν την ισχύ και εγκυρότητα των πιστοποιητικών Cambridge


Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Είμαστε ακαδημαϊκοί συνεργάτες (Academic Partners) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός με ισχυρές κοινωνικές αναφορές, διεθνή παρουσία και δραστηριότητα. Στην Ελλάδα διοργανώνει την ευρύτατη γκάμα των εξετάσεων Γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου Michigan.

Το Πανεπιστήμιο του Michigan κατατάσσεται ανάμεσα στα τρία καλύτερα δημόσια Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου (ELI) αναγνωρίζεται παγκόσμια ως κέντρο διδασκαλίας, έρευνας και ανάπτυξης εκπαιδευτικών μεθόδων και εξετάσεων. Οι πιστοποιήσεις του Πανεπιστημίου του Michigan αναγνωρίζονται στην Ελλάδα από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.


Μέλος του Europalso Society

Το σχολείο μας είναι μέλος του εκπαιδευτικού Οργανισμού Europalso Society, αντιπροσώπου των εξετάσεων Γλωσσομάθειας English Speaking Board (ESB) στην Ελλάδα. Ο οργανισμός Europalso Society χαρακτηρίζεται από την δέσμευσή του για παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Το ESB είναι ένας διεθνής Οργανισμός Εξετάσεων που προσφέρει μια πλήρη γκάμα από πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης όπως η Ελλάδα, Ιταλία και η Ισπανία. Οι πιστοποιήσεις του οργανισμού ESB αναγνωρίζονται στην Ελλάδα από το δημόσιο και το ΑΣΕΠ.


Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΣΙΓΜΑ έχει  Πιστοποίηση ΕΛΟΤ (Πρότυπο 1433:2008) για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχει.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1433:2008 σημαίνει ότι:

  • Δίνεται έμφαση στους εκπαιδευτικούς στόχους των μαθητών και των κηδεμόνων
  • Η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ελέγχεται συστηματικά
  • Το κέντρο ξένων γλωσσών δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών
  • Η συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής επιθεωρείται με προκαθορισμένη συχνότητα από ανεξάρτητο διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης