Γιατί να μάθει το παιδί σας ξένες γλώσσες μαζί μας;

Επειδή, πολύ απλά, προσφέρουμε την καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας για παιδιά και εφήβους.
Θα προσφέρουμε στο παιδί σας:

• Πρότυπα Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
• Εκλεκτική μεθοδολογία και συστηματική παιδαγωγική προσέγγιση
• Διαδραστικούς πίνακες και κορυφαίο διδακτικό εξοπλισμό
• Επιλεγμένη βιβλιογραφία και πλούσιο διδακτικό υλικό
• Συνεχή αξιολόγηση και ενημέρωση
• Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές
• Έγκυρες πιστοποιήσεις σε όλα τα επίπεδα
 
Θα βοηθήσουμε το παιδί σας να:
• επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά
• σκέφτεται δημιουργικά
• απολαμβάνει το μάθημα
• λειτουργεί με επιτυχία στη τάξη
• αξιοποιήσει τις δυνατότητές του
• πετύχει σε όλες τις εξετάσεις Γλωσσομάθειας