ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

/ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 2017-09-02T12:09:33+00:00

 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΣΙΓΜΑ δεσμεύεται να εργάζεται συνεχώς για τη παροχή μαθησιακών ευκαιριών στους μαθητές του, μέσω:

  • Της χρήσης υψηλής ποιότητας διδακτικού εξοπλισμού
  • Της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στη τάξη
  • Της ουσιαστικής εκμετάλλευσης των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του Διαδικτύου, των διαδραστικών πινάκων και της Πληροφορικής
  • Την δημιουργική συγχώνευση νέων και παραδοσιακών διδακτικών εργαλείων

MTMSMARTBOARDe-SIGMAPORTFOLIO
Πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες

Επιμέλεια-Σχεδιασμός:
Σ.Σαγιά MPhil Innovation in Special Education (University of Bolton UK)

Σε κάθε αίθουσα το μάθημα ζωντανεύει με διαδραστικούς πίνακες
Το σχολείο μας στον υπολογιστή σας
 Ο κάθε μαθητής έχει το δικό του φάκελο γλωσσικών δραστηριοτήτων, όπου συγκεντρώνει το ιστορικό, στόχους και τα επιτεύγματά του.