ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

/ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2017-09-02T16:17:15+03:00

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη σειρά των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, την αντιστοιχία τους με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και τις αντίστοιχες εξετάσεις ανά επίπεδο.

 


 

  |  A1/A2  | CELI 1

  |  B1  | CELI 2

  |  B2  | CELI 3, ΚΠΓ Β2

  | C1  | CELI 4, ΚΠΓ Γ1

  |  C2  | CELI 5

Διαβάστε εδώ πως υλοποιούνται τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα:

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

Common European Framework (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς)
Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες τα επίπεδα γλωσσομάθειας έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, περιγράφει τις γλωσσικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι σπουδαστές.

A1A2B1B2C1C2
Μπορεί να καταλάβει απλές καθημερινές εκφράσεις σε βασικό επίπεδο. Μπορεί να δώσει απλές πληροφορίες για τον εαυτό του και τον τρόπο ζωής του (σχολείο, οικογένεια, σπίτι…). Μπορεί να επικοινωνήσει προφορικά εφόσον ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και η κατάσταση είναι απλή και συγκεκριμένη.
Μπορεί να καταλάβει προτάσεις και κοινές εκφράσεις σχετικές με καταστάσεις της καθημερινής ζωής (προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, οδηγίες, εργασία…). Μπορεί να συμμετέχει σε επικοινωνιακές καταστάσεις  ρουτίνας που αφορούν ανταλλαγή πληροφοριών με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο. Μπορεί να ακολουθήσει απλές οδηγίες και να περιγράψει το άμεσο περιβάλλον του με απλό τρόπο. 
Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία σε επικοινωνιακές καταστάσεις που προκύπτουν στο σχολείο, τη δουλειά, τη διασκέδαση κ.λ.π. Μπορεί να ανταποκριθεί σε καταστάσεις που προκύπτουν στη χώρα όπου ομιλείται η συγκεκριμένη γλώσσα. Μπορεί να παράγει απλά κείμενα που αφορούν γνωστά θέματα ή προσωπικές πληροφορίες. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες, προσδοκίες, φιλοδοξίες και γνώμες και να τις αιτιολογήσει με απλό αλλά επαρκή τρόπο.
Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία  σύνθετων κειμένων με συγκεκριμένο ή αφηρημένο θέμα. Μπορεί να επικοινωνήσει με σχετικό βαθμό ευκολίας και αυθορμητισμό. Μπορεί να παράγει σαφή κείμενα με ποικιλία θεμάτων και να εξηγήσει την άποψη του, παρουσιάζοντας τα υπέρ και τα κατά. Μπορεί να δώσει και να ανταποκριθεί σε οδηγίες στον εργασιακό χώρο και να συνεργαστεί με συναδέλφους.   
Μπορεί να κατανοήσει μια ποικιλία από πιο απαιτητικά και εκτενέστερα κείμενα. Μπορεί να εκφραστεί με ευκολία και αυθορμητισμό χωρίς προφανή δυσκολία στην εξεύρεση των απαιτούμενων φράσεων. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα δημιουργικά και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παράγει σαφή, σωστά δομημένα κείμενα με ποικιλία θεμάτων που δείχνουν πολύ καλό έλεγχο στη χρήση γλωσσικών σχημάτων.   
Μπορεί να καταλάβει εύκολα οτιδήποτε ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να συνοψίσει πληροφορίες, από διάφορες πηγές να τις επεξεργαστεί και να τις επικοινωνήσει δημιουργικά. Μπορεί να εκφρασθεί αυθόρμητα και με ακρίβεια χρησιμοποιώντας βαθύτερα νοήματα και υπαινιγμούς. Πλησιάζει το επίπεδο χρήσης της γλώσσας του μορφωμένου αυτόχθονα ομιλητή.