ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2017-08-31T23:47:42+00:00

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΣΙΓΜΑ δεσμεύεται να παρέχει στους μαθητές του ευκαιρίες για προσωπική καλυτέρευση και κοινωνική ανάπτυξη-ενσωμάτωση, μέσω:

  1. Της παροχής ευκαιριών για συνεργατική μάθηση, μέσα σε ομάδα
  2. Την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών
  3. Την χρήση της διδασκόμενης γλώσσας με νόημα, σε πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις
  4. Τη δημιουργία πολλαπλών ευκαιριών για έκθεση των μαθητών στη διδασκόμενη γλώσσα
  5. Την ενθάρρυνση των μαθητών να συμμετέχουν σε κοινωνικά δίκτυα