Διεύθυνση 1: Αλατσάτων 29, 16232, Βύρωνας
Τηλέφωνο: 210 7626587, Φαξ: 210 7626742, email: info@cybersigma.gr

Διεύθυνση 2: Π. Τσαλδάρη 50, 16232, Βύρωνας
Τηλέφωνο: 210 7613133, Φαξ: 210 7613134, email: info@cybersigma.gr